CDA – Christen-Democratisch Appèl of Appel

De afkorting “CDA” betekent “Christen-Democratisch Appèl”. Maar wat lopen Rutte en consorten dan steeds met een appel te zwaaien?

Verboden vrucht, d.i. in het algemeen iets, dat verboden, ongeoorloofd is; ook bepaaldelijk in den zin van zonde, onkuischheid; ontleend aan het verhaal, dat opgeteekend staat in Gen. III, 1-6.

Doe wat je wil eigenlijk…..

Ik beschouw de appel als vertegenwoordiger van het verlangen van de mens om zijn eigen god te zijn door middel van trots – een soort zelfbewustzijn dat de basis vormt voor “Ik heb God niet nodig, ik kan dit alleen”.