Normaliseren van pedofilie; zijn dit de nieuwe waarden van het CDA?

LHBTI

LHBTI, LGTBQ, LGTBQ+, LGBTQQIAAP …. Het zijn zomaar wat afkortingen van seks met jan en alleman. Het moet allemaal kunnen. Wat de meeste mensen niet doorhebben dat het onderdeel is van een agenda. En die agenda heet: seks met kinderen normaliseren.

Pride Month 2021

Het World Economic Forum staat bol van de ‘inclusief’ berichten. Er mag niet gediscrimineerd worden tegen ‘afwijkende’ seksuele voorkeuren. Wat er niet bij gezegd wordt is dat seks met kinderen straks ook moet kunnen. Kinderen op lagere en middelbare scholen worden al ingepeperd met inclusiviteit. Alles moet kunnen en masturberen doen de docenten ook maar wat graag voor.

Seks met kinderen normaliseren – onderdeel de Global Agenda

Niets aan de hand zou je misschien zeggen, totdat blijkt dat het uiteindelijke doel is dat de leeftijd van ‘consent’, het instemmen te vervagen. Seks met kinderen normaliseren is al in volle gang.

Seks met minderjarigen is in Nederland ten strengste verboden. Iedere ontuchtige handeling waarbij een kind van jonger dan 16 jaar betrokken is, wordt een volwassene dan ook zwaar aangerekend. Dwang is hierbij van secundair belang; dat wil zeggen dat een volwassene ook strafbaar is wanneer de minderjarige met het seksueel contact heeft ingestemd of hier zelf het initiatief toe heeft genomen. En nu juist om dat laatste gaat het. Door het normaliseren wordt de grens tussen eigen initiatief en dwang, onduidelijk. Zo krijgen volwassenen vrijer spel. Het kind heeft immers op school geleerd dat het allemaal moet kunnen. En dat je een goed mens bent als je ‘inclusief’ denkt. Dat betekent, inclusief seks met kinderen.

Normaliseren

De afkortingen LHBTI, LGTBQ, LGTBQ+, LGBTQQIAAP

LGBT+ is een “inclusieve” manier om alle verschillende identiteiten in het langere acroniem weer te geven, maar hier is een overzicht van wat elk van de letters in LGBTQQIAAP betekent.

  • L – lesbienne: een vrouw die zich aangetrokken voelt tot andere vrouwen
  • G – homo: een man die zich aangetrokken voelt tot andere mannen of in het algemeen tot mensen die zich als homoseksueel identificeren
  • B – biseksueel: een persoon die zich aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen
  • T – transgender: een persoon wiens genderidentiteit verschilt van het geslacht dat de dokter op zijn geboorteakte heeft gezet
  • V – queer: oorspronkelijk gebruikt als een haatterm, sommige mensen willen het woord terugvorderen, terwijl anderen het aanstootgevend vinden. Het kan een politiek statement zijn, suggereren dat iemand zich niet wil identificeren met “binaries” (bijvoorbeeld man versus vrouw, homoseksueel versus hetero) of dat ze zichzelf niet alleen willen labelen op basis van hun seksuele activiteit
  • Q – vragen stellen: een persoon die zijn seksualiteit of genderidentiteit nog aan het onderzoeken is
  • I – intersekse: een persoon wiens lichaam niet definitief mannelijk of vrouwelijk is. Dit kan zijn omdat ze chromosomen hebben die niet XX of XY zijn of omdat hun geslachtsdelen of voortplantingsorganen niet als “standaard” worden beschouwd
  • A – bondgenoten: een persoon die zich identificeert als hetero maar mensen in de LGBTQQIAAP-gemeenschap ondersteunt
  • A – aseksueel: een persoon die zich niet op seksuele wijze aangetrokken voelt tot mensen van welk geslacht dan ook
  • P – panseksueel: een persoon wiens seksuele aantrekkingskracht niet gebaseerd is op geslacht en zelf vloeiend kan zijn als het gaat om geslacht of seksuele identiteit

Parafilie

Parafilie (van het Griekse para (παρά) = naast, en -philia (φιλία) = houden van) is een term uit de psychiatrie voor een groep seksuele afwijkingen waarbij het erotische contact met een gelijkwaardige partner niet volstaat om seksuele opwinding en orgasme te bereiken. De parafilieën lopen uiteen van voor andere mensen geheel onschadelijke gedragingen tot zeer schadelijke, en daartoe mogelijk leidende fantasieën. Voorbeelden zijn seksuele opwinding door voorwerpen (fetisjisme), (gespeeld) agressief of vernederend gedrag, maar ook seksuele handelingen met kinderen behoren tot het spectrum. Er is sprake van een parafiele stoornis wanneer een parafilie een schadelijke uitwerking heeft op de betrokkene of derden. (Bron: Wikipedia)

Pedofielen, ook bekend als pedoseksuelen, zijn een vorm van parafilie waarbij men seksuele of romantische aantrekking ervaart tot minderjarigen onder de leeftijd van toestemming. Ze hebben ook termen als kindergender en ageflux bedacht om hun aantrekkingskracht op minderjarigen te beschrijven en als een poging om de LGBTQ+-gemeenschap binnen te sluipen.

Pedogender Parafilie

Wie stuurt deze agenda?

De dochter van Klaus Schwab, Nicole Schwab, is de oprichter van het Gender Equality Project (EDGE – Economic Dividends for Gender Equality – is the global business certification standard for gender equality). Zij legt de wereldwijde missie van haar organisatie uit om de genderkloof te onderzoeken en de kloof te dichten tussen …

Nicole Schwab

Dit is Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) waar Rutte, Kaag, Hoekstra, Ploumen, Halsema, De Jonge, Maxima en co achteraan lopen, naar luisteren en zelfs zijn orders uitvoeren in Nederland.

Klaus Schwab
Klaus Schwab

Intersectional Equality

Ook zo’n prachtig woord dat heel sociaal klinkt, maar ook een roadmap is naar…..

Intersectionaliteit erkent dat de identiteit van mensen en sociale posities worden gevormd door meerdere factoren. Onder andere iemands leeftijd, handicap, etniciteit, geslacht, genderidentiteit, religie en overtuiging, seksuele oriëntatie en sociaaleconomische achtergrond bijdragen aan hun unieke ervaringen en perspectieven. Het zijn allemaal stapjes, zorgvuldig uitgestippeld om straks elke seksuele oriëntatie algemeen geaccepteerd te maken. Inclusief seks met minderjarigen.

Joe Biden’s LGBT Executive Order: gelegaliseerde pedofilie

Biden’s executive order (E.O.) richt zich op “discriminatie” op basis van “genderidentiteit en seksuele geaardheid”. Overal waar bestaande statuten of voorschriften “seksdiscriminatie” verbieden, instrueert de E.O. instrueert alle federale agentschappen om de regelgeving zo nodig te herzien en te herzien om “genderidentiteit en seksuele geaardheid” op te nemen.

Wat is precies “seksuele geaardheid”? De wet van Massachusetts bevat een verontrustende hint van wat er op onze weg zou kunnen komen als Biden’s E.O. en de Wet op de Gelijkheid worden gehandhaafd: gelegaliseerde pedofilie. Waar de wet van Massachusetts “seksuele geaardheid” vermeldt (als beschermd tegen discriminatie), wordt de term onmiddellijk gevolgd door de zinsnede, “die geen personen omvat van wie de seksuele geaardheid minderjarige kinderen als het seksobject omvat.” Het is duidelijk dat pedofilie als een seksuele geaardheid kan worden beschouwd.

Bron: https://www.americanthinker.com/articles/2021/01/bidens_lgbt_agenda_pedophilia_coming_down_the_pike.html.